InAequo biedt u comfort door inzicht. U gaat met onze hulp:
– Eerder en completer de ontwikkeling van risico’s zien

– Sneller bijsturen op realisatie van doelstellingen

– Actievere bijdragen van medewerkers krijgen aan uw organisatiedoelstellingen

– Beter onderbouwde besluiten nemen over risico’s

– Eenvoudiger rapporteren over risicomanagement

Samen met u richten wij een integrale risico-aanpak in die niet is gebaseerd op ‘moeten’ maar op een gedragen aanpak van de gezamenlijk bepaalde prioriteiten. Modern, open, met humor en resultaatgericht.

Met de noorderzon vertrokken

Op tijd weten wat er speelt, in uw organisatie, maar ook bij uw klanten en leveranciers. Signalen uit de omgeving kunnen u helpen tijdig in te grijpen.

Read More

Ik stond er niet bij stil

Het gebeurt dagelijks. Maar niet bij u. Of toch wel? De praktijk laat zien dat veel problemen te voorkomen zijn met bedrijfsbrede bewustwording.

Read More

Bezint eer gij begint

Bij ondernemen hoort risico nemen. Maar hoeveel risico wil en kun je lopen? Het blijkt dat vooraf hierover nadenken helpt om gericht keuzes te maken.

Read More