ONZE AANPAK

InAequo heeft een model ontworpen waarmee u risicomanagement binnen uw organisatie succesvol inricht én borgt. De optimale balans tussen resultaten behalen en risico’s beperken werkt door in alle vijf stappen.

De inventarisatiefase geeft inzicht in de externe drijfveren om risicomanagement in te richten, zoals bijvoorbeeld wet- & regelgeving, toezichthouders of financiers. Daarnaast geeft deze fase antwoord op de vraag wat met risicomanagement bereikt moet worden en wanneer ‘goed’ ook ‘goed genoeg’ is voor externe stakeholders.

De inrichting van risicomanagement geschiedt proportioneel. Denk hierbij aan zaken als bedrijfsgrootte, bedrijfstype en de risk appetite van de organisatie. Hierbij wordt bepaald wanneer ‘goed’ ‘goed genoeg’ is voor de interne stakeholders.

Een belangrijke voorwaarde voor gedragenheid binnen een organisatie is dat risicomanagement pragmatisch wordt neergezet: de stappen van het risicomanagementproces worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht, met speciale aandacht voor de bedrijfscultuur en zoveel mogelijk aansluitend op reeds bestaande bedrijfsprocessen.

Natuurlijk moet een oplossing technisch en inhoudelijk goed geïmplementeerd zijn. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle borging voor een belangrijk deel ook afhankelijk is van de mensen die binnen een organisatie met de oplossing moeten werken. Met een veranderkundige aanpak zorgt inAequo dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk volgens de nieuwe werkwijze aan de slag zijn.

Het zou onevenredig veel beslag op resources (mensen, tijd en geld) leggen als het risicomanagementproces in zijn meest uitgebreide vorm vanuit het niets zou worden neergezet. Uit onze ervaring blijkt dat het beter werkt het risicomanagementproces tot een aanvaardbaar niveau in te richten, en het vervolgens door middel van continue verbetering verder te optimaliseren. Voordelen hiervan zijn onder meer dat iedereen mee kan groeien met de ontwikkeling van risicomanagement binnen de organisatie, en dat de afweging tussen nut en noodzaak versus kosten voor verdere optimalisering steeds opnieuw gemaakt kan worden.