Over inAequo

Wij maken risicomanagement toegankelijk voor organisaties. Met ons 5-stappenplan leveren wij u risicomanagement op maat. Niet meer dan nodig, maar wel goed. Passend bij uw organisatie en uw manier van werken.

Wij richten ons op kleine en middelgrote organisaties, waarbij wij streven naar een duurzame relatie met onze klanten. Hieronder leest u een aantal voordelen, die u kunt behalen door ons in te zetten:

  • Wij werken met vaste contacten voor uw organisatie. U hoeft niet steeds opnieuw alles uit te leggen aan een nieuwe contactpersoon.
  • Wij inventariseren welke eisen aan uw risicomanagement gesteld worden. U kunt vervolgens zelf bepalen of u verder wilt gaan dan het vereiste minimum.
  • Bij het inschatten van uw risico’s begeleiden wij het proces. Wij zorgen voor structuur en een gedegen vastlegging, zodat u zich kunt focussen op de inhoud.
  • Risicomanagement richten wij in op basis van wat al aanwezig is in uw organisatie. Zo wordt risicomanagement een herkenbaar onderdeel van het dagelijkse werk en kan iedereen de verantwoordelijkheid voor zijn eigen risico’s nemen.
  • Doordat wij u begeleiden bij het bepalen van uw risicobereidheid, weet iedereen in uw organisatie hoe ver u wilt gaan in het nemen van risico’s.
  • Wij geven uw medewerkers zodanige begeleiding en opleiding, dat zij niet alleen trucjes leren, maar ook de achterliggende ideeën. Hierdoor herkennen zij sneller relevante wijzigingen in processen en kunnen hier alert op reageren.
  • Omdat u inzicht in en overzicht over uw risico’s krijgt en de wijze waarop u daarmee omgaat, kunt u zich verantwoorden aan uw stakeholders en uw medewerkers aanspreken op wat u van hen verwacht.

Spreken een of meerdere voordelen u aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.