OVER ONS

Kim van der Leer en Rutger van Os zijn de mensen achter inAequo. We delen een bedrijfskundige achtergrond en brede ervaring met non-financial risicomanagement. Waar Rutger sterk is in het koppelen van concepten, is Kim sterk in het werkbaar maken voor een specifieke organisatie. En als Kim inzet op duidelijke communicatie, bewaakt Rutger het dynamische krachtenveld.

I AM KIM – Kim van der Leer

Bedrijfskunde is de basis voor mijn expertises: operational audit en risicomanagement. Het spanningsveld tussen ondernemen en verantwoording afleggen blijft mij boeien. Ik ben er op gericht het management te laten sturen en ontwikkelen en zich niet bezig te houden met het blussen van brandjes. Om dit te bereiken zet ik mijn kennis, ervaring, inventiviteit, enthousiasme en humor in.

View Kim van der Leer's profile on LinkedIn

 

 

 

 

Torros – Rutger van Os

Bedrijfskunde is de basis voor mijn expertises: operational risk management en procesmanagement. Met name de combinatie van performance- en risk management heeft mijn interesse. Ik ben gespecialiseerd in het realiseren van verbeteringen in organisaties. Ik ben alert op de dynamiek van de organisatie en identificeer en reageer op de onderliggende problemen. Daarbij gebruik ik een combinatie van sturing, humor en reflectie om verandering en verbetering tot stand te brengen.

View Rutger van Os's profile on LinkedIn

 

Naast onze inAequo activiteiten, werken wij ook op ad hoc basis voor grotere organisaties die behoefte hebben aan projectmatig inzetbare capaciteit op het gebied van onze expertises.

Daarover kunt u meer lezen op onze websites I AM KIM en Torros, of op onze LinkedIn profielen.